Archive for augusti, 2014

torsdag, augusti 28th, 2014

Bedövning med lustgas vid transplantationer

Lustgas (kvävgas) är en gas som används främst på sjukhus för att dämpa smärtor i samband med exempelvis förlossningar. Även inom tandvård kommer det framåt som en möjlig lösning och som ett komplement till lokalbedövning i gommen. Det finns en rad jobbiga behandlingar som kräver mycket rotande och bändande i munnen och i dessa fall […]