torsdag, augusti 28th, 2014...15:51

Bedövning med lustgas vid transplantationer

Jump to Comments

Lustgas (kvävgas) är en gas som används främst på sjukhus för att dämpa smärtor i samband med exempelvis förlossningar. Även inom tandvård kommer det framåt som en möjlig lösning och som ett komplement till lokalbedövning i gommen. Det finns en rad jobbiga behandlingar som kräver mycket rotande och bändande i munnen och i dessa fall kan det absolut vara en bra lösning att kunna andas lite lustgas och få omgivande miljöer och sjunka bort lite ur medvetandet för en kort stund. Som med alla dess frågor finns det regler och det gäller att hållas ig väl inom den definierade gränsen för att slippa onödigt lidande eller att öka risker i behandlingarna för patienterna. Men även för personalen är det viktigt att veta vilka konsekvenser detta kan få. Lustgas har mycket lång halveringstid och detta innebär höga krav på ventilation för alla i lokalerna.

 Comments are closed.